06 27 255 101 [email protected]

Privacyverklaring

Privacyverklaring HommesMedia

HommesMedia definieert hieronder welke persoonsgegevens door ons verzameld worden en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

Inhoudsopgave privacyverklaring
Algemeen
Adres- en contactgegevens
Persoonsgegevens
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Doeleinden
Geautomatiseerde besluitvorming
Bewaren persoonsgegevens
Delen persoonsgegevens met derden
Website cookies
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Beveiliging persoonsgegevens
Inwerkingtreding

Algemeen
HommesMedia, gevestigd te Vlaanderenstraat 18 – 6137LM Sittard in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adres- en contactgegevens
HommesMedia
Vlaanderenstraat 18
6137LM Sittard
Nederland

Tel:         0627255101
www:    www.hommesmedia.nl
mail:      [email protected]

Persoonsgegevens
HommesMedia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Functie;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • IBAN nummer;
 • Berichten die via het contactformulier achtergelaten worden;
 • Eventuele inloggegevens (bijvoorbeeld van de gekozen hostingpartij);
 • Gegevens over surfgedrag op deze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij zullen deze informatie vervolgens zorgvuldig verwijderen.

Doeleinden
HommesMedia verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden. Dit is mede afhankelijk van welke dienst(en) of functionaliteit(en) jij gebruikt:

 • Afhandeling van betalingen.
 • Telefonisch of e-mail contact.
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • Afleveren van goederen en diensten.
 • Door middel van analyse van bezoekersgedrag op jouw website (profilering) verbeter je de website en bied je gepersonaliseerde producten en diensten aan.

Geautomatiseerde besluitvorming
HommesMedia neemt niet besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HommesMedia) tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens 
HommesMedia bewaart persoonsgegevens van klanten zorgvuldig zolang dit toegestaan is. Dit i.v.m. (afgehandelde) facturen/offertes die bewaard dienen te worden om gemaakt afspraken terug te kunnen halen die in het verleden gemaakt zijn tussen HommesMedia en de klant.

Delen van persoonsgegevens met derden
HommesMedia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website cookies
HommesMedia maakt gebruikt van technische, functionele maar vooral analytische cookies. HommesMedia maakt gebruik van Analytische cookies om websiteverkeer bij te kunnen houden en analyseren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HommesMedia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens
HommesMedia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met HommesMedia door te bellen naar 0627255101 of stuur een e-mail naar [email protected].

Deze privacyverklaring kan te allen tijden wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wijzigingen (en dus de meest recente versie van de privacyverklaring) zijn altijd op deze pagina terug te vinden. HommesMedia zal jouw gegevens nooit zonder toestemming gebruiken voor andere doeleinden.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 18 mei 2018.

WhatsApp chat